EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany. Pokud není zajištěna stálá obsluha, je přivolána zásahová jednotka pomocí zařízení dálkového přenosu.

Při řešení projektů EPS klademe velký důraz na legislativu, která v případě těchto systémů přesně vymezuje podmínky pro jednotlivé aplikace. V úseku požární ochrany jsme partnery developerů a stavebních firem. Uplatňujeme zde letité zkušenosti s montáží a pravidelnou údržbou systémů EPS. Sledujeme změny legislativy a technických trendů a pravidelně školíme odpovědné zaměstnance. Spolupracujeme s regionálními sbory HZS a soukromými bezpečnostními agenturami, které se zabývají monitoringem signálu ze systémů EPS.

Systémy EPS jsou často kombinovány s dalšími bezpečnostními technologiemi, jako jsou evakuační systémy a rozhlas. Při evakuaci jsou propojeny s přístupovými systémy, turnikety, elektromagnetickými zámky, výtahy apod. Naše referenční zakázky jsou většinou v průmyslových a sportovních areálech, obchodních centrech a administrativních budovách.