Naši partneři:

Partneři Jablotron WMS s.r.o. - Připojení k internetu | Televize | Telefon | Datacentrum Allianz DDQ HEROS - Bezpečnostní agentura Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN Asociace Grémium Alarm

Videoanalytické funkce u kamer a záznamových zařízení Dahua

Základní popis inteligentních a analytických funkcí

Tyto analytické funkce lze využít například v obchodech, večerkách, parkovištích apod.  • Detekce obličeje (Face Detection)
  • Detekce opuštěného (přidaného) objektu (Object Abandoned)
  • Detekce chybějícího (odebraného) objektu (Object Missing)
  • Narušení zóny (Intrusion)
  • Překročení čáry (Tripwire)
  • Změna scény
  • Počítání osob (People Counting)
  • Teplotní mapy (Heat Map)

Detekce obličeje

Kamera aktivně vyhledává ve snímané scéně lidské tváře a zaznamenává detekované události, pro následnou rychlejší identifikaci.

 


Detekce opuštěného (přidaného) objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na přidaný objekt, který se delší dobu zdržuje ve vyznačeném prostoru a nebyl jeho součástí při zadávání kritérií detekce.

       

               

    

 
Detekce chybějícího (odebraného) objektu

Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na odcizený objekt, který byl součástí dohlíženého prostoru.

 

  

Narušení zóny

Jde o vyznačení hlídané zóny, která je předmětem dohledu proti neoprávněnému narušení.

 

Překročení čáry

Jedná se o vyznačení linie přímo v obrazu, kterou kamera hlídá ve zvoleném směru proti neoprávněnému překročení.

 

Změna scény

Kamera provádí kontrolu snímané oblasti a upozorní na změnu ve scéně.


 

Počítání osob

Kamera střeží prostor a zároveň vyhodnocuje počet průchodů na vstupu. Získaná data kamera převede do přehledných grafů pro snazší vyhodnocení.

 

Teplotní mapy

Teplotní mapy pomáhají prodejcům s vhodným rozmístěním zboží, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa v prodejně, kde zákazníci tráví nejvíce času.


Starší články