Vzděláváme se

Intenzivně se vzděláváme

Společnost KZ system se úspěšně zapojila do výzvy 43 z MPSV a díky evropským prostředkům prochází naši zaměstnanci důležitými školeními. V letošním roce naši zaměstnanci absolovují desítky kurzů a certifikací, díky kterým můžeme upevnit svoji pozici na trhu a nabízet velmi kvalifikovanou odbornou práci svým stávajícím i novým klientům.


Starší články