Docházka a přístup

   

Evidence docházky, stravování popř. jiné služby pro zaměstnance

Bezkontaktní identifikace jako efektivní způsob evidence pracovní doby. Docházkový systém za Vás komplexně řeší vyhodnocení docházky zaměstnanců včetně práce přesčas, příplatků a pohotovostí a umožňuje propojení na mzdové a personální systémy.

Systémy kontroly vstupu, automatické turnikety, branky aj. zábranné systémy

Přístupové identifikační systémy jsou zařízení pro vstupy do areálu a budov. Jejich využití je velmi široké a instalace snadná. Nejčastěji se používají na odemykání dveří, které jsou zajištěny elektromagnetickým zámkem nebo pro odblokování turniketu. Jako identifikační médium lze používat přívěšky a bezkontaktní karty. Systém přístupu má velmi široké použití a lze jej libovolně dále rozšiřovat a doplňovat o další aplikace.

Docházkové a přístupové systémy jsou dnes často součástí integrovaných bezpečnostních řešení v průmyslových a sportovních areálech, administrativních budovách, hotelových komplexech ad. KZ systém má praktické zkušenosti právě z uvedených oblastí, ale i samostatných projektů jako např. zajištění vstupních filtrů do stavby tunelu Blanka, kde se jedná o mobilní aplikace přizpůsobené náročnému stavebnímu prostředí. Naším pilotním projektem je pak vybavení hlavní recepce v areálu ŠKODA POWER DOOSAN v Plzni, odkud pochází níže přiložená fotografie.