GDPR

GDPR2019-11-18T09:00:13+02:00

Ochrana osobních údajů našich zákazníků

Ochrana osobních údajů a zachovávání mlčenlivosti o našich zákaznících je od začátku činnosti prioritou a krédem naší společnosti.

Vyvíjíme dlouhodobě maximální úsilí, které je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou bezpečnost a důvěrnost dat a informací, včetně osobních údajů zpracovávaných v rámci poskytování našich služeb v prostorách zákazníků i naší společnosti.

Pokud by však i přesto došlo k narušení ochrany údajů, které by ohrožovalo vaše práva a svobody, jako našich zákazníků. Jsme samozřejmě připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů.

Zpracování osobních údajů našich zákazníků

Aby námi poskytované služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat o zákaznících následující informace:

– kontaktní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, pracovní pozice

Tyto údaje nikdy neslouží k mailovému ani telefonickému marketingu. Využíváme je čistě pro pracovní účely.

Subjekty údajů mají v rámci zpracování následující práva:

  • právo na opravu vašich osobních údajů,
  • právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,
  • pokud jsou nepřesné, právo na doplnění a úpravu osobních údajů,
  • právo požádat naší společnost o přístup k vašim osobním údajům,
  • právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
  • právo podat námitky proti zpracování,
  • právo na přenositelnost dat.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

KZ system s.r.o.
Ke Koupališti 1257/4
434 01 Most
Česká republika
mail: info@kzsystem.cz

Odpoví Vám v zákonné lhůtě jednatelé společnosti.

Účinnost nařízení GDPR od 25.5.2018