Technologie

popis systémů

POPLACHOVÉ a ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Sídlo firmy, rodinný dům, bytová jednotka, rekreační objekt, garáž….. To jsou prostory, kde poplachové systémy chrání majetek. Aplikace bezpečnostních technologií je vždy přizpůsobena individuálnímu projektu. Každý návrh vychází z místního šetření, dispozice objektu, popř. situačních plánů stavby. Důležitým aspektem při návrhu koncepce elektronické ochrany jsou požadavky a potřeby zákazníků.

V posledních letech zaznamenal sektor poplachových systémů zásadní změny. Kromě ochrany objektu dostaly poplachové systémy nové funkce v podobě automatizace domácnosti. Novodobým trendem je dálkové ovládání alarmu, včetně ovládání domácích spotřebičů a dalších domácích technologií. Prostřednictvím poplachového systému lze dnes na dálku topit, měřit teploty, zavlažovat zahradu, ovládat dveře, vrata a brány. Ovládání je možné provádět ve speciálních aplikacích pro chytré mobilní telefony, tablety, popř. ze vzdálených PC připojených na internet.

Cenová dostupnost zabezpečení domácnosti je přímo úměrná rozsahu projektu a nárokům každého zákazníka. Výhodou moderních systémů je v podstatě neomezená modularita, takže lze začít základním zabezpečením a časem můžeme přidávat nové periferie a systém rozšiřovat.

Od roku 2015 jsme platinovým partnerem zastupující společnost JABLOTRON.

Naši technici jsou certifikováni na systémy PZTS nejznámějších výrobců: Jablotron, Satel, DSC, Paradox, AJAX BEDO, Rokonet, Galaxy

Kamerové a dohledové systémy

Společnost KZ systém působí v oboru již přes 15 let, po celou dobu budujeme a chráníme naše dobré jméno. Praxí máme ověřeno, že nasazení kamerových systémů v soukromí je dosti choulostivá záležitost pro každého majitele objektu. Ze stejného důvodu je pro nás v tomto případě na prvním místě důvěra zákazníka. Dodržujeme striktní pravidla, jak v této problematice postupovat a pracovat s důvěrnými informacemi.

Střežit a monitorovat svůj soukromý majetek pomocí kamer není v dnešní době nic nového. Přesto je v tomto oboru vidět velký pokrok. Dříve byl kamerový systém pasivním článkem domácnosti a bylo např. i složité přehrát si záznam ve video serveru. Dnes je naopak vše velmi jednoduché a stačí k tomu i běžný chytrý telefon. V době zrychlování internetu a datových sítí se nám neustále otevírá prostor pro dálkové ovládání bezpečnostních technologií.

V případě kamerových systémů v soukromých objektech, je novodobým trendem online dohled nad svým majetkem pomocí tabletů a chytrých mobilních telefonů. Ve speciálních mobilních aplikacích můžete nejen sledovat reálný obraz v monitorovaném prostoru, ale lze již současně jeho záznam ukládat přímo do mobilních zařízení. Kvalita záznamu se navíc zvýšila díky využití megapixelových kamer, které pomalu nahrazují analogové technologie.

Výrobci a dovozci kamerových systémů nabízejí širokou škálu technologií pro domácí kamerové systémy. Dnes již lze kamery přizpůsobit i náročným interiérům a exteriérům moderních domácností. Kamery jsou vždy vybírány individuálně, s ohledem na každý nový projekt.

Běžná domácnost – rodinný dům využíje pro monitoring 4 až 8 kamer, ve vyjímečných případech nasazujeme záznamový server pro 16 kamer. Ceny za aplikaci kamerového systému “na klíč” startují od cca 15 tis. Kč.

HLAVNÍ PŘÍNOSY PŘI NASAZENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V SOUKROMÉM OBJEKTU:

 • Prevence kriminality
 • Psychologický (zastrašující) moment pro pachatele trestné činnosti
 • Záznam obrazu všech kamer v reálném čase a ve vysokém rozlišení
 • Podklady při šetření mimořádné události (trestné činnosti) pro Policii ČR
 • Online přenos pomocí datových sítí
 • Záznam video relace na mobilní telefon
 • Pořízení a uložení fotografie na mobilní telefon
 • Bezpečná dálková správa funguje bez hranic a omezení všude, kde je dostupný internet

Protipožární ochrana

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru.

Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany. Pokud není zajištěna stálá obsluha, je přivolána zásahová jednotka pomocí zařízení dálkového přenosu.

Při řešení projektů EPS klademe velký důraz na legislativu, která v případě těchto systémů přesně vymezuje podmínky pro jednotlivé aplikace. V úseku požární ochrany jsme partnery developerů a stavebních firem. Uplatňujeme zde letité zkušenosti s montáží a pravidelnou údržbou systémů EPS. Sledujeme změny legislativy a technických trendů a pravidelně školíme odpovědné zaměstnance. Spolupracujeme s regionálními sbory HZS a soukromými bezpečnostními agenturami, které se zabývají monitoringem signálu ze systémů EPS.

Systémy EPS jsou často kombinovány s dalšími bezpečnostními technologiemi, jako jsou evakuační systémy a rozhlas. Při evakuaci jsou propojeny s přístupovými systémy, turnikety, elektromagnetickými zámky, výtahy apod. Naše referenční zakázky jsou většinou v průmyslových a sportovních areálech, obchodních centrech a administrativních budovách.

Docházka a přístup

SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU, AUTOMATICKÉ TURNIKETY, BRANKY AJ. ZÁBRANNÉ SYSTÉMY

Přístupové identifikační systémy jsou zařízení pro vstupy do areálu a budov. Jejich využití je velmi široké a instalace snadná. Nejčastěji se používají na odemykání dveří, které jsou zajištěny elektromagnetickým zámkem nebo pro odblokování turniketu. Jako identifikační médium lze používat přívěšky a bezkontaktní karty. Systém přístupu má velmi široké použití a lze jej libovolně dále rozšiřovat a doplňovat o další aplikace.

Docházkové a přístupové systémy jsou dnes často součástí integrovaných bezpečnostních řešení v průmyslových a sportovních areálech, administrativních budovách, hotelových komplexech ad. KZ systém má praktické zkušenosti právě z uvedených oblastí, ale i samostatných projektů jako např. zajištění vstupních filtrů do stavby tunelu Blanka, kde se jedná o mobilní aplikace přizpůsobené náročnému stavebnímu prostředí. Naším pilotním projektem je pak vybavení hlavní recepce v areálu ŠKODA POWER DOOSAN v Plzni, odkud pochází níže přiložená fotografie.

EVIDENCE DOCHÁZKY, STRAVOVÁNÍ, POPŘ. JINÉ SLUŽBY PRO ZAMĚSTNANCE

Bezkontaktní identifikace jako efektivní způsob evidence pracovní doby. Docházkový systém za Vás komplexně řeší vyhodnocení docházky zaměstnanců včetně práce přesčas, příplatků a pohotovostí a umožňuje propojení na mzdové a personální systémy.

DOMÁCÍ VIDEOTELEFONY A ZVONKY

Domácí videotelefony patří mezi dorozumívací moderní systémy nejen rodinných domů, ale také bytových jednotek, firem a institucí. Naše videotelefony umožňují jednoduše komunikovat s osobami stojícími za dveřmi a pokud k nim přidáte elektronický zámek, umožní vám otevřít návštěvám přes domovní monitor.

Nejmodernější systémy dokáží komunikovat přes stávající počítačovou síť a vstup lze ovládat odkudkoliv ze světa. Nechybí samozřejmě obousměrná komunikace a dvojité otevření (branka případně vrata). Díky integraci s kamerovými systémy je možné z jednoho zařízení (mobilního telefonu) ovládat všechna zařízení skrze jednu aplikaci.
Vnitřní videotelefony je možné kombinovat s audio sluchátky či bezdrátovými zvonky.

Počítačové sítě

Systém strukturovaných kabeláží je dnes již nedílnou součástí základní infrastruktury všech administrativních, technických, provozních a výrobních budov. Umožňuje maximální integraci jednotlivých slaboproudých systémů (LAN, CCTV, EZS, ACS atd.) a výrazně zvyšuje užitné vlastnosti objektů současně s minimalizací dlouhodobých provozních nákladů. Námi nabízená řešení splňují díky našim dlouhodobým kontaktům s předními světovými výrobci veškeré definované normy a standardy v této oblasti.

V rámci efektivity našich zakázek jsme zakoupili vlastní svářečku optických kabelů. V praxi se nám tento záměr pravidelně osvědčuje, protože optické kabelové trasy jsou čím dál častěji součástí našich projektů a poptávka po realizaci datových sítí roste.

Anténní systémy

Specializujeme se na digitální pozemní televize (DVB-T), která je předurčena k pokrytí celé Evropy. Rádi pomůže každému, kdo chce vybudovat nový anténní systém nebo aktualizovat již existující. Anténní instalace představeny níže jsou souborem možností, které lze volit v závislosti na výkonu vysílače a jeho vzdálenosti k přijímacímu bodu, stejně jako na základě specifických požadavků uživatele.

Může to být zajímavé řešení zejména pro ty, kteří plánují:

 • instalaci anténního systému v novém domě,
 • modernizaci stávajícího anténního systému,
 • nahrazení staré kabeláže,
 • distribuci DVB-T signálu do dalších TV,
 • koupi DVB-T televize podle individuálních požadavků.

Ostatní služby

V rámci našich komplexních služeb Vám rádi připravíme řešení pro uspokojení Vašich potřeb v oblasti:

 • Ozvučovací a evakuační systémy budov
 • systémy pro autonomní a chytré vrátnice (čtení RZ, parkovací automaty, vjezdové závory..)
 • sledování a zabezpečení vozidel (online služby, knihy jízd, integrace)
 • dodávka a montáž pohonů křídlových a posuvných bran
 • zajištění připojení střeženého objektu do Pultu Centralizované Ochrany

Kanceláře společnosti a Showroom

Pod Šibeníkem 1154
434 01 Most

Fakturační adresa

Ke Koupališti 1257/4
434 01 Most

E-mail

Nové příležitosti
obchod@kzsystem.cz

Obecné dotazy
info@kzsystem.cz

Servisní zásahy
servis@kzsystem.cz

Naše společnost realizovala projekt registrační číslo 0380001391 s názvem Kreativní vouchery pro KZS zaměřený na provedení komplexní kreativní komunikační a propagační kampaně financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.